Roni Kantola

Roni Kantola

Roni Kantola
Olen piraattien ehdokkaana Vantaan kaupunginvaltuustoon.
Olen 30-vuotias ympäristöekologian opiskelija Helsingin yliopistossa. Kaupunkiakatemia on yksi sivuaineistani. Yksinkertaistetusti sanottuna olen edistyksellinen. Vapaus ja kehitys yhdistettynä ihmisten ja luonnon hyvinvointiin ovat tärkeimpiä arvojani. Voisin sanoa olevani sosiaalilibertaarivihreä piraatti. Tietynlaisesta vasemmistolaisuudesta huolimatta kannatan parempaa kilpailuttamista ja taloudellisen toiminnan monipuolisempaa mahdollistamista, eikä vasemmisto–oikeisto-jaottelu oikein piraatteihin sovikaan. Tärkeintä on, että tavoitteet saavutetaan. Tehokkuus on tärkeää ja antaa tilaa pehmeämmille tavoitteille. Tieteen ja ajattelun lisäksi olen puuhaillut monenlaisen taiteen parissa. Valmistuin ylioppilaaksi Helsingin kuvataidelukiosta vuonna 2006, harrastan kirjoittamista, musiikkia ja monenlaista suunnittelua. Haluaisin lisätä erityisesti paikkatietopohjaista vuorovaikutteisuutta, suorempaa demokratiaa ja moninaisempaa vaikuttamista lähiympäristöön. Tulevaisuus haltuun!

Olen ollut Piraattipuolueen kuntavaaliehdokkaana vuonna 2012, jolloin sain 180 ääntä, sekä eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2015, jolloin sain 500 ääntä. Olen ollut myös HYY:n vaaleissa ehdokkaana. Lisäksi olen toiminut Uudenmaan piraattien hallituksessa.
Yhteystietoni tykkää tai lisää kaveriksi


Muuta
 • Piraattipuolueen kuntavaalisivut
 • Uudenmaan Piraatit
 • Vaalikonevastauksiani Kuntavaalit 2017 HS & IS
  Yle
  Vantaan Sanomat
  Eläinpoliittinen vaalikone


  Kuntavaalit 2012 Yle
  Helsingin Sanomat
  MTV3
  Vantaan Sanomat
  Eläinpoliittinen vaalikone

  Eduskuntavaalit 2015 Yle

  by Roni Kantola Avainsanat: kaikkeus :: Roni Kantolan kotisivut :: Piraattipuolue :: Uudenmaan piraatit :: ehdokkaat :: Roni Kantola :: vaalit :: Uudenmaan vaalipiiri :: kuntavaalit :: kunnallisvaalit :: kaupunginvaltuusto :: Vantaa :: Uusimaa :: Koivukylä

  Piraattipuolueen vaaliohjelmat
  Koko maa | Vantaa

  Piraattipuolueen Vantaan kaupungin kunnallisvaaliohjelma vuonna 2012

  Yleistä

  Kuntavaalien osalta on yleisesti voimassa Piraattipuolueen valtakunnallisesti hyväksytty kunnallisvaaliohjelma, ks.

  http://piraattipuolue.fi/kuntavaaliohjelma/

  Päätöksenteon avoimuus

  Vantaan kaupungin päätöksenteon ja niiden perusteluiden tulee olla mahdollisimman avointa ja olla helposti saatavana verkosta paljon ennen ratkaisevia käsittelyitä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että tiedot Vantaan kaupungin verotuloista, valtionosuuksista ja tasausvastuista muille kunnille ovat mahdollisimman hyvin ja ajoissa selvillä ja julkisesti tiedossa, jotta niiden vaikutukset muuhun politiikkaan ja taloudelliseen liikkumavaraan voitaisiin oikeudenmukaisella tavalla arvioida asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Vantaan kaupungin yhteistyön muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee myös olla avointa ja hyödyttää koko pääkaupunkiseutua nykyisistä kuntarajoista riippumatta.

  Koulutus-, sivistys ja kirjastopalvelut

  Vantaan kirjastojen tulee huolehtia siitä, että kirjojen, äänitteiden ja kuvaohjelmien lisäksi käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet ja että asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi.

  Koulujen tietotekniikanopetuksessa ja ohjelmistohankinnoissa tulee suosia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja lukiotasolla tulee käsitellä myös GNU/Linux-järjestelmien asennusta ja ylläpitoa. Opetuksessa tulee suosia kaikkien vapaasti käytettävissä olevia verkkopalveluita, vaikka koulu saisi normaalisti maksullisen järjestelmän käyttöönsä ilmaiseksi. Kunnan laitoksissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää vain avoimiin standardeihin perustuvia tiedostomuotoja ja rajapintoja.

  Kalliita sähköisiä opetusvälineitä hankittaessa tulee arvioida kriittisesti laitteiden toimivuutta ja hankinnalla saavutettavia hyötyjä. Smartboardia tärkeämpää saattaa olla koulun homeongelmien korjaaminen tai tilojen meluisuutta vähentävä akustointi.

  Kaupungin reuna-alueilla asuvien perheiden lasten tulisi voida valita koulunsa vapaasti lähialueella kuntarajoista riippumatta.

  Joukkoliikenneyhteydet

  Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne ovat tärkeitä Vantaan ja koko metropolialueen kannalta. Piraattipuolue kannattaa koko pk-seudulle maksutonta joukkoliikennettä, jonka rahoittamiseksi kuntaveroa on korotettava vastaavasti. Joukkoliikennettä jo käyttäville tämä tuottaa säästöjä, kun taas joukkoliikennettä käyttämättömälle keskituloiselle lisäkustannus on n. 20 €/kk. Verorahoitteisessa mallissa suurituloisten osuus maksuista kasvaa hieman. Maksuttomalla joukkoliikenteellä kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön ja näin mahdollistaan joukkoliikenteen palvelutason parantaminen sitä mukaa kuin joukkoliikenteen käyttö lisääntyy.

  Toissijaisesti Piraattipuolue kannattaa joukkoliikenteen lippujärjestelmän yksinkertaistamista siten että erilliset lipputyypit mahdollisuuksien mukaan poistetaan ja yleistä hintatasoa alennetaan.

  Piraattipuolue kannattaa myös lentokenttäradan tukemista taloudellisesti ja poliittisesti siten, että se valmistuisi aikataulussaan ja että se olisi jo alusta alkaen tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja mahdolliset lentoaseman glykolivuodot ja bakteerikasvusto-ongelmat selvitetty. Paikallisjunayhteyden mahdollisuutta Vantaalta Sipoon Nikkilän kautta Porvoon suuntaan tulee kehittää ja Helsingistä itään menevä rantarata (Helirata) säilyttää kaavoissa.

  Vantaan poikittaisliikenneyhteyksiä tulee täydentää uusilla Jokeri-linjan kaltaisilla yhteyksillä erityisesti Myyrmäen ja Tikkurilan välillä sekä Espoon pohjoisosista Vantaalle.

  Asuinalueiden kaavoitus ja julkiset maankaivuutyöt

  Vantaa on jo nykyisellään varsin tiheä ja suuriväkinen osa Suomen pääkaupunkiseutua. Asuinalueita ja tiestöä suunnitellessa tulisi painottaa asuinalueiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, ensisijaisesti raideliikenteen, toissijaisesti liityntäbussilinjojen avulla. Lentokentän eteläpuolista aluetta on kehitettävä lentokenttäradan myötä toimiviksi asuin- ja liikealueiksi, joissa suosittaisiin kerrostalo- ja pienkerrostaloasutusta.

  Kannatamme kirjaimellisesti korkeampaa, urbaania profiilia Vantaalle. Asuntotuotannon pitää vastata paremmin kysyntää.

  Nopeiden internetyhteyksien levittämiseksi jokainen kaupungin julkinen maankaivuutyö on suunniteltava ennalta siten, että vajavaista verkkoinfrastruktuuria voidaan parantaa asentamalla työn yhteydessä maahan valokuitukaapelit. Mikäli kaapelien asentaminen ei ole mahdollista, maahan on asennettava jälkikäteen helposti hyödynnettävät väylät kaapelivedoille. Koordinoimalla rakennustoimia kaupallisten Internet-palveluntarjoajien kanssa voidaan saavuttaa suuria kustannushyötyjä ja parempia palveluja asukkaille.

  Osittainen kuntaliitos Myyraksen ja Nikinmäen alueella

  Tällä hetkellä Vantaan ja Sipoon raja kulkee Myyraksen ja Nikinmäen alueella siten, että Lahdenväylän länsipuolelle työntyy Sipoon kuntaan kuuluva kiila, josta ei ole Sipoon muille aluelle yhteyttä kuin Vantaan kaupungin alueen läpi. Kunnanrajan sijainnista tällä tavoin on monenlaista haittaa, koska alueen sipoolaisasukkaat eivät ole Vantaan palveluihin tai lähikoulujen oppilaspaikkoihin oikeutettuja. Nikinmäestä Helsingin keskustaan suuntautuvilla bussilinjoilla joudutaan nykytilanteesta johtuen maksamaan korkeampaa lipunhintaa, kun sen asukkaat joutuvat sipoolaisten tavoin ostamaan laajemman kolmosvyöhykkeen lipun.

  Asukkaiden palveluiden turvaamiseksi Piraattipuolue kannattaa Vantaan ja Sipoon rajan siirtämistä kulkemaan Viirilän kylän itäpuolelta niin, että Myyraksen ja Viirilän kylät liitettäisiin Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin. Piraattipuolue ehdottaa, että Vantaa ja Sipoo neuvottelisivat rajamuutoksesta avoimissa kokouksissa, ja että lopullisesta päätöksestä pidetään alueella ja sen välittömässä läheisyydessä asuvien ja työskentelevien kesken äänestys.

  Metropolihallinnon järjestäminen ja sitä koskeva kansanäänestys

  Kuntalaisten tulee voida äänestää kuntaliitoksista ja muista perustavanlaatuisista muutoksista. Eri vaihtoehtojen vaikutuksista kuntalaisten elämään on tuotava riittävästi ja tasapuolisesti tietoa äänestämisen tueksi.

  Piraattipuolue esittää pääkaupunkiseudun kunnat kattavan metropolihallinnosta vastaavan seutuvaltuuston perustamista. Tämän toimielimen alaisuuteen kuuluisivat Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Helsinki, Vantaa ja Sipoo ja sen jäsenet valittaisiin kuntavaalien yhteydessä suoralla kansanvaalilla. Metropolihallinnon tehtävänä olisi kuntien yhteistyön koordinointi kunnanrajat ylittävien hankkeiden kohdalla.

  Hyväksytty Uudenmaan Piraattien ensimmäisessä kuntavaalikokouksessa 17.7.2012.