Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

Kiitos!

Viestisi on lähetetty kaverillesi.

 
 

Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi:

Kaverisi nimi:

Kaverisi sähköpostiosoite:

Aihe:

Viesti:

 

Lähetä kutsu

 
 

Vantaan Sanomat - Vantaan vaalikone

Vastaa ohjeiden mukaan. Voit myös kommentoida vastaustasi.

 

Vastauksien muokkaus

 
 

Vastauksien esikatselu

 
 

Valmis

 

Roni Kantola

Ehdokastiedot

Ikä

18-25 vuotta

Asuinpaikka

Koivukylä

Sukupuoli

Mies

Vertailu

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän

 1. 1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän

Oma vastauksesi

Image

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän:
Päivähoitomaksujen määräytyminen perheen koon ja tulorajojen mukaan on hyvä asia. Maksujen progressiota ei tarvitse luultavasti kasvattaa.

Päivähoitomaksujen tulee olla sellaiset, johon perheellä on hyvin varaa, ja päivähoitoon tulee kuulua mm. ruoka. Lasten asia on kuitenkin tärkeämpi kuin muut talousasiat, joten päivähoitomaksujen tulee olla tarpeeksi alhaiset, vaikkakin indeksiin osittain sidotut.

Yksityisen päivähoidon tuki ja kuntalisä ovat hyviä myös.

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla

 1. 2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla

Oma vastauksesi

Image

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla:
Tarvittaessa kyllä. Vanhusten hoitoon satsaaminen on perusteltua joiltakin osin ja väestön ikääntyessä, vaikka toisaalta vanhusten varallisuus saattaa olla entistä suurempi.

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.

 1. 3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.

Oma vastauksesi

Image

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.:
Koulutus on suomalaisen yhteiskunnan ja koko maailman tärkeimpiä asioita. Jonkinlainen oppivelvollisuus olisi hyvä olla maahanmuuttajillakin. Ainakin heille on järjestettävä kunnolliset opiskeluolosuhteet. Opiskelun ja sosiaalitukien ehtojen täytyy olla kuitenkin myös joustavia. Lisäksi perustulo olisi mitä luultavimmin parempi vaihtoehto.

Kaikki maahanmuuttajat eivät halua jäädä Suomeen ja oppia suomen kieltä.

Lisäksi sosiaalitukia on saatava kuitenkin.

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni

 1. 4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni

Oma vastauksesi

Image

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni:
Kyllä vain, varsinkin kun alueella vaikuttaisi olevan päihdehuollon asiakkaita. Muutenkaan not-in-my-backyard-ajattelu ei ole hedelmällistä. Jossakin sen täytyy olla. Mieluiten kuitenkin ehkä sellasella alueella, jolla se ei kärjistä ongelmia entisestään, jos se niin jostakin syystä tekisikin

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta

 1. 5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta

Oma vastauksesi

Image

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta:
Työttömän kieltäytymiseen on usein hyvin perusteltu syy. Perustulo olisi lisäksi parempi kuin lukemattomat erilaiset tuet. Nykyisessä tilanteessa ongelmana on, että töitä ei kannata tehdä, koska milloin mikäkin tuki voi lakata. Jos töitä saa, siitä ei tule välttämättä hyötyä, ja palloilu eri tilanteiden välissä on raskasta. Jonkinlaista tukien ohjausta voisi kuitenkin olla, kunhan se ei ole byrokraattisen raskasta. Porkkanan tarjoaminen kepin sijasta on kuitenkin parempi keino. Se ei saa olla kuitenkaan näin satunnainen ja hyppäyksittäinen tukikeppi. Tällä hetkellä toimeentulotuen määrä voi laskea kieltäytymisen takia, mutta asiassa toimimisessa ei ole selkeyttä. Se ei saa kuitenkaan kokonaan lakata. Kieltäytymiseksi lasketaan siis myös esim. aikaisemmat opiskeluhaut, ja tukia tarvittaessa niiden saaminen viivästyy muutenkin, kuten työmarkkinatuessa. Toimeentulotuen hakeminen on hyvin hankalaa ja sen saaminen on satunnaisten tekijöiden summa. Sama koskee paljolti työmarkkinatukeakin.

6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaista kaupunkien sisällä

 1. 6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaista kaupunkien sisällä

Oma vastauksesi

Image

6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaista kaupunkien sisällä:
Vantaa saa sisäisistä matkoista lipputuloja vain 10 milj. euroa. Tämä ilmaiseksi muutettuna olisi vähän yli neljä euroa asukasta kohti kuukaudessa. Paikkakohtainen matkustuskilometri maksaa busseissa vain 5 snt / km, ja tähän on laskettu mukaan kaikki investointikustannuksia myöten. Vaikka tähän otettaisiin mukaan ilmastovaikutus, niin nykyinen hinta on paljon tätä kalliimpi. Matkustaja siis maksaa tyhjistäkin paikoista.

Ilmaisesta tai halvemmasta joukkoliikenteestä hyötyisi moni. Se vähentäisi syrjäytymistä ja lisäisi tuottoisaa liikkuvuutta. Se olisi Vantaalle lisäksi kilpailuvaltti. Vantaa voi päättää asiasta myös yksin. Nyt ollaan kuitenkin suunnittelemassa uutta vyöhykemallia. Matkakorttien ja laitteiden uudistaminen ei ole perusteltua, mutta muuten uudistus on tehtävä järkevästi metropolikokonaisuutta ajatellen.

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat

 1. 7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat

Oma vastauksesi

Image

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat:
Olisi parempi säästää muualta. Joskus voidaan kuitenkin myös lomauttaa jonkin verran. Lomautuksen aikana voitaisiin vaikka kokeilla jopa toisenlaista opetusta. Lomautus on kuitenkin parempi kuin kurssien, sisältöjen tai opetuksen tason vähentäminen.

Säästösyistä irtisanominen ei ole kuitenkaan kestävällä pohjalla kaupungissa. Työpaikat perustuvat tarpeisiin, eivät niinkään tuloksiin.

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä

 1. 8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä

Oma vastauksesi

Image

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä:
Terveyspalveluiden tulisi olla varmistettuna kaikille tasapuolisesti.

Palveluita voidaan ostaa ruuhkahuippujen aikaan ja silloin, kun palveluita ei jostakin syystä voida järjestää.

Nyt kuitenkin yksityiset yritykset kuorivat kermat päältä.

Yksityistäminen tai palveluiden muu osto ei tule aina halvemmaksi. Asiat tulee tutkia ja asioita on valvottava. Yksityisten terveyspalveluiden ongelmana on myös avoimuuden puute. Ja tietenkin se, että niiden on tuotettava voittoa. Tämä ei sovi terveyspalveluihin. Yksityisten palveluiden hintojen pitäisi myös olla kohtuulliset. Niiden sääteleminen on vaikeampaa.

Lisäksi yksityisellä puolella vaihtelu voi olla suurta niin ajallisesti kuin yrityksenkin suhteen. Mitä jos yritys meneekin nurin?

Lisäksi palveluihin voitaisiin ottaa mukaan vapaaehtoistyötä paremmin.

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä

 1. 9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä

Oma vastauksesi

Image

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä:
Viiden vuoden irtisanomisaika kuntien yhdistyessä on liian pitkä. Se saattaa edistää kuntaliitoksia, mutta siitäkään ei ole takeita. Kuntatyöntekijöiden irtisanomiseen on tultava enemmän joustavuutta, mutta irtisanomisturvan on oltava silti riittävä. Suomessa se on huonompi kuin EU:ssa keskimäärin.

Irtisanominen ei saa kuitenkaan perustua suoraan säästöihin, vaan tarpeisiin.

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun

 1. 10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun

Oma vastauksesi

Image

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun:
Kuukausipalkka on monessa muussakin työssä. Luottamustoimien palkkiot ovat kuitenkin suhteellisen hyviä. Kuukausipalkka ei suoraan lisäisi asioihin perehtyneisyyttä, vaan voisi jopa päinvastoin tehdä työstä leipäistä. Toisaalta kunnallispolitiikassa ollaan paljolti vain osa-aikaisesti mukana, minkä takia asioita ei kaikilta osin hoidetakaan ammattimaisesti. Poliitikkojen etääntyminen suurten palkkojen takia kansasta on kuitenkin ongelmallista.

11. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja on pakko nostaa, koska muuten kunnallisveroa joudutaan korottamaan jopa yli 20 prosentin (nykyisin 19 %)

 1. 11. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja on pakko nostaa, koska muuten kunnallisveroa joudutaan korottamaan jopa yli 20 prosentin (nykyisin 19 %).

Oma vastauksesi

Image

11. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja on pakko nostaa, koska muuten kunnallisveroa joudutaan korottamaan jopa yli 20 prosentin (nykyisin 19 %).:
Ryhmäkokoja tulisi pääsääntöisesti pienentää, mutta joissakin tapauksissa niitä voidaan myös nostaa hiukan. Kunnallisveron korotus ei ole myöskään vain tästä asiasta kiinni.

12. Kaupungin on järjestettävä majoitus romanikiertolaisille

 1. 12. Kaupungin on järjestettävä majoitus romanikiertolaisille

Oma vastauksesi

Image

12. Kaupungin on järjestettävä majoitus romanikiertolaisille:
Kuten muillekin.

13. Vantaa käyttää kulttuuriin kaikkia muita suurkaupunkeja vähemmän rahaa. Se on oikein, koska kaupungin talous on niin tiukka

 1. 13. Vantaa käyttää kulttuuriin kaikkia muita suurkaupunkeja vähemmän rahaa. Se on oikein, koska kaupungin talous on niin tiukka

Oma vastauksesi

Image

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli kolmannekseen kaikista lapsista

 1. 14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli kolmannekseen kaikista lapsista

Oma vastauksesi

Image

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli kolmannekseen kaikista lapsista:
Kyllä tavallaan, koska se kertoo alueiden eriytymisestä. Päiväkodista tai koulusta lasta ei voi kuitenkaan siirtää toiseen, eikä ihmisiä asuinpaikaltaan.

Asian ennakoimista tulisi kuitenkin tehdä.

Kolmannes maahanmuuttajia on ongelmallinen joiltakin osin, mutta ei kestämätön. Näille kouluille ja päiväkodeille voitaisiin antaa jotakin tukea.

Maahanmuuttajien minimimäärä olisi ehkä parempi tasauttava toimi, mutta siinä tulisi olla joustoa.

15. Opettajien pitää puuttua nykyistä tiukemmin nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön

 1. 15. Opettajien pitää puuttua nykyistä tiukemmin nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön

Oma vastauksesi

Image

15. Opettajien pitää puuttua nykyistä tiukemmin nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön:
Opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tällaisista asioista. Sitä voidaan lisätä. Tiukentaminen ei voi kuitenkaan mennä kovin pitkälle.

16. Suurista uusista liikuntapaikkahankkeista on luovuttava, koska rahaa on niin vähän

 1. 16. Suurista uusista liikuntapaikkahankkeista on luovuttava, koska rahaa on niin vähän

Oma vastauksesi

Image

16. Suurista uusista liikuntapaikkahankkeista on luovuttava, koska rahaa on niin vähän:
Pienempiä ja hajautetumpi hankkeita voidaan toteuttaa yhteisvoimin, ja näin tulee tehdä. Mm. liikuntatilojen käytöstä on tultava joustavampaa.

Suurista hankkeista ei ole hyvä luopua kesken kaiken. Suuret hankkeet saattavat kuitenkin ajaa vain joidenkin etuja.

17. Vantaan on itse tuettava vuokra-asuntotuotantoa, jotta nuorilla on mahdollisuus löytää kohtuuhintainen asunto kotikaupungistaan

 1. 17. Vantaan on itse tuettava vuokra-asuntotuotantoa, jotta nuorilla on mahdollisuus löytää kohtuuhintainen asunto kotikaupungistaan

Oma vastauksesi

Image

17. Vantaan on itse tuettava vuokra-asuntotuotantoa, jotta nuorilla on mahdollisuus löytää kohtuuhintainen asunto kotikaupungistaan:
Vantaan on jatkossakin tuettava vuokra-asuntotuotantoa, koska kohtuuhintainen asunto pitää olla.

Nyt vuokra-asuntotuotantoa on ollut liian vähän ja hinnat ovat nousseet. Kohtuuhintaisia asuntoja on oltava aina. Vantaalla rakennettiin kuitenkin viime vuonna ennätysmäärä asuntoja. Ongelmat eivät ainakaan vielä ole menneet samanlaisiksi kuin Helsingissä.

18. Puolueet ovat sopineet, että Vantaan veroprosentti on 19 ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Nykyisestä taloustilanteesta johtuen sitä on nostettava heti, että nykyisen tasoiset palvelut voidaan turvata

 1. 18. Puolueet ovat sopineet, että Vantaan veroprosentti on 19 ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Nykyisestä taloustilanteesta johtuen sitä on nostettava heti, että nykyisen tasoiset palvelut voidaan turvata

Oma vastauksesi

Image

18. Puolueet ovat sopineet, että Vantaan veroprosentti on 19 ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Nykyisestä taloustilanteesta johtuen sitä on nostettava heti, että nykyisen tasoiset palvelut voidaan turvata:
Velkaakin on niin paljon. Palveluita voidaan tehdä kustannustehokkaammin, mutta säästäminen ei riitä, eikä sitä voida tehdä tärkeimmistä palveluista.

19. Vantaan tulee säilyä itsenäisenä ja torjua kaikki yritykset kuntaliitoksista esimerkiksi Helsingin tai muiden kuntien kanssa

 1. 19. Vantaan tulee säilyä itsenäisenä ja torjua kaikki yritykset kuntaliitoksista esimerkiksi Helsingin tai muiden kuntien kanssa

Oma vastauksesi

Image

19. Vantaan tulee säilyä itsenäisenä ja torjua kaikki yritykset kuntaliitoksista esimerkiksi Helsingin tai muiden kuntien kanssa:
Yhteinen metropolihallinto olisi monella tavalla hyvä. Varsinkin siksi, koska Vantaa on jäänyt pääkaupunkiseudun dynamiikassa jonkinlaiseksi halvaksi hautomoksi.

Metropolihallinnon myötä lähidemokratiaa olisi vahvistettava.

Vantaa voi säilyttää itsenäisyytensä silloinkin monella tavalla.

20. Uusien alueiden rakentamisen sijasta Vantaan on sijoitettava lisää rahaa ja palveluita vanhojen lähiöiden slummiutumisen torjuntaan.

 1. 20. Uusien alueiden rakentamisen sijasta Vantaan on sijoitettava lisää rahaa ja palveluita vanhojen lähiöiden slummiutumisen torjuntaan

Oma vastauksesi

Image

20. Uusien alueiden rakentamisen sijasta Vantaan on sijoitettava lisää rahaa ja palveluita vanhojen lähiöiden slummiutumisen torjuntaan:
Slummiutumisen torjunta on hiukan kyseenalaista. Sen sijaan perusparantamista on tehtävä jatkuvasti. Tässäkin kerrostalossa on vain kaksinkertaiset ikkunat, ja se vie energiaa. Palveluiden sijoittamista voidaan tehdä jonkin verran. Palveluita voidaan keskittää juurikin sellaisille alueille, joissa on paljon ihmisiä, eli myös slummimaisemmille alueille.

Näille vanhoille alueille voidaan myös tehdä täydennysrakentamista joissakin tapauksissa.

Uusien hienojen alueiden sijasta tasapuolinen rakentaminen olisi parempi. Uuden rakentamisen tulisi olla energiatehokasta ja modernia, sekä käytännöllistä.