Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

Kiitos!

Viestisi on lähetetty kaverillesi.

 
 

Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

 
Lähetä kutsu
 
 
Close
 
 

MTV3 - Kunnallisvaalikone 2012

 
Vastauksesi
 
 
Esikatselu
 
 
Valmis
 

Kantola Roni

Ehdokaskortti

Kuvasi

Lyhyt kuvaus itsestäsi:

Opiskelen ympäristöekologiaa Helsingin yliopistossa.

Olen ns. punavihreä, mutta korostan kuitenkin enemmän vapauksia ja monipuolisuutta. Ihmiset ja luonto ovat kuitenkin tarkasteluissani koko ajan mukana.

Tehokkuus ja erityisesti vuorovaikutteisuus ovat minulle tärkeitä asioita.

Rakastan tiedettä ja luovuutta. Liikun myös kaikenlaisen kuvataiteen, musiikin ja kirjallisuuden alueella.

Asun Vantaan Koivukylässä.

Ikä:

25

Sukupuoli

Mies

Puolue:

Piraattipuolue

Mahdollinen Facebook-linkki

Linkki mahdolliseen esittelyvideoon:

Linkki omalle nettisivustolle:

Mahdollinen Twitterin linkki:

Vertailu

Kunta

1. Valitse kuntasi

Vaihtoehto

Valintasi

Ehdokas

 

Vantaa

 

 

Vaalit

 1. 2. Kuntavaalit ovat yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit.

 2. 3. Kuntien johtoon tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla.

 3. 4. Kunnissa tulisi olla hallitus ja oppositio samaan tapaan kuin valtakunnan tasolla eduskunnassa.

Ehdokas

Image

Ehdokkaan kommentit vaaleihin liittyen

Kuntavaaleissa ainakin yksittäisillä äänillä on paljon enemmän merkitystä, ja asiat ovat lähellä.

Kuitenkin kuntien rooli on sekä liian suuri että liian pieni. Kunnanvaltuustoilla ei ole välttämättä kaikkea tietoa ja resursseja saatavilla, ja kuntien erot voivat olla suuria muutenkin. Kunnilla on siis ehkä liikaa vastuuta verrattuna vaikutuskeinoihin. Kunnallisvaalit ovat kuitenkin monella tavalla tärkeämmät kuin eduskuntavaalit. Demokratiasta voitaisiin tehdä entistä suorempaa ja joustavampaa, lähidemokratiaa. Asukkaita on kuultava ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa on laajennettava. Loppujen lopuksi paikallinen päätöksenteko ja tavallaan siis kunnallisvaalit ovat tärkeimpiä asioita arjessa.

Pormestarien valitseminen suoralla kansanvaalilla voisi olla ongelmallista, jos tämä tehtäisi miten sattuu. Puolueiden valitsemat pormestariehdokkaat kuitenkin kävisivät. Pormestari on hieman samanlaisessa asemassa kuin pääministeri, jota ei valita suoraan. Kannatan suorempaa demokratiaa kyllä muuten. Tällä hetkellä Vantaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimusten täyttäneiden ehdokkaiden joukosta. Tämä varmistaa pätevyyttä virkaan. Sama asia voitaisiin tehdä kansanvaalilla, mutta se toisi lisää poliittista peliä ja hämmennystä.

Hallitus ja oppositio -tilanne on ongelmallinen. Tällöin politiikka voisi mennä peliksi, jossa päätöksiä veivattaisiin edes takaisin. Nyt moniäänisyys toimii ja sen kanssa on hyvä yrittää elää. Yhteistyö on voimaa.

Kuntani talous

 1. 5. Kuntaliitokset ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon.

 2. 6. Olen valmis kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla.

 3. 7. On parempi turvata kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää kunnallisverotusta.

 4. 8. Kunnallisveroani voidaan korottaa jotta palvelut saadaan hoidetuiksi.

 5. 9. Kunnassani kunnallisvero on liian korkea.

Ehdokas

Image

Ehdokkaan kommentit kunnan taloutta koskien

Kuntaliitosten kanssa on oltava tarkkana. Metropolihallintoa on kehitettävä, mutta lähidemokratiaa on tultava toisaalta enemmän. Helsingin raskasta hallintoa ei haluta, mutta Vantaan kustannustehokas terveydenhuoltojärjestelmä on parempi säilyttää. Asioiden järkeistäminen ei tietenkään ole aivan yksinkertaista, joten liittyneiden kuntien sisällekin on saatava monipuolisuutta. Muualla maassa kuntaliitos ei myöskään aina toimi. Näin on varsinkin siksi, koska palveluita on joka tapauksessa oltava myös syrjemmillä seuduilla, jolloin esim. keskittäminen ei välttämättä kannata. Keskimäärin kuitenkin yleensä kannattaa.

Kunnallisvero on Vantaalla verrattain korkea, mutta mahdollisuuksia ei ole monia.

Kuntani palvelut

 1. 10. Kunnallani ei ole varaa huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä.

 2. 11. Kunnassani pitää nykyistä enemmän yksityistää kunnallisia palveluja.

 3. 12. Yksityiset terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin kuntani julkiset terveydenhoitopalvelut.

 4. 13. Palvelujen turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen.

 5. 14. Kannatan kaikille maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista riippumatta.

 6. 15. Kunnassani on panostettu liikaa urheilu- ja/tai kulttuurirakentamiseen.

 7. 16. Kirjastopalvelujen täytyy säilyä maksuttomina.

 8. 17. Koulujen iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja maksuttomiksi.

 9. 18. Koulujen opetusryhmäkoot tulee rajoittaa alle 30 oppilaaseen.

Ehdokas

Image

Ehdokkaan kommentit kunnan palveluita koskien

Iäkkäiden ihmisten palveluissa on parantamisen varaa. Heistä huolehtimiseen kuitenkin pitäisi olla ja siis on varaa.

Yksityistäminen ei monissa tapauksissa toimi. Sen vaikutukset on tutkittava tarkkaan. Ulkoistaminen ei kuitenkaan ole automattisesti huono asia. Tuottavan ja keskeisen omaisuuden myyminen vie tulevaisuuden tuloja, ja tuottamattomampien, mutta tärkeiden palveluiden yksityistäminen altistaa palvelut monille satunnaisuuksille.

Palvelumaksujen korottaminen syrjii huono-osaisia ja niitä, jotka joutuvat palveluita paljon käyttämään.

Maksuton päivähoito ei ole ongelmaton, mutta päivähoito-oikeus on hyvä olla. Maksujen portaallisuus on hyvä asia. Kuitenkin perheiden tilanteet voivat olla sellaisia, että päivähoidon olisi hyvä olla helposti saatavilla.

Urheilu- ja kulttuurirakentamiseen on ehkä panostettu liikaa joiltakin osin. Tarvittaisiinkin tarveharkintaisempaa, käytännössä joustavampaa panostamista. Tilojen yhteiskäyttö pitää saada paremmaksi ja resurssien jakautumisen satunnaisuus pienemmäksi.

Kunnan tai koulun tulisi järjestää iltapäiväkerhotoimintaa. Lapselle sen ei tietenkään tule olla pakollista. Maksutontakin sen olisi hyvä olla, vaikka jotkut osat voisivatkin maksaa hieman.

Itse olen ollut yli 30 oppilaan luokassa ja se sujui hyvin. Se kyllä varmaan vaikutti asioihin kuitenkin huonolla tavalla varsinkin joillekin. Melu on vaarallista. Keskittyminen on lapsilla muutenkin huonoa. Yli 30 oppilasta voisi toimia jollakin erityisjärjestelyillä, mutta muuten se on hyvä raja. Tarvitaan siis avustajia ja esim. ääni- ja opetusteknillistä kehitystä, mutta parempi on rajoittaa ryhmäkokoa.

Kuntani elinympäristö

 1. 19. Kuntani on turvallinen paikka elää.

 2. 20. Kuntani tarjoaa minulle riittävän ammatillisen ja harrastuksellisen kehittymismahdollisuuden. Olen tyytyväinen täällä.

 3. 21. Kunnassani on liikaa maahanmuuttajia.

 4. 22. Maahanmuuttajia olisi hyvä olla tasaisesti kaikkialla Suomessa.

 5. 23. Ympäristön suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

 6. 24. Olen huolissani lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani.

 7. 25. Opettajien tulisi saada käyttää fyysistä voimaa kurin palauttamiseksi, muutenkin kuin uhkaavissa tilanteissa tai oppilaan poistamiseksi luokasta.

Ehdokas

Image

Ehdokkaan kommentit kunnan elinympäristöä koskien

Kuntani turvallisuudesta on paha sanoa. Liikenteessä on ongelmakohtia. Alkoholin ja kotiväkivallan ym. uhka on kuitenkin melko monesti näkyvillä.

Vantaan kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen on rajallista, koska katson asiaa tietenkin monipuolisuutta, syventymistä ja helppoutta korostaen. Harrastaminen aivan lähellä on hankalaa, koska tilat ovat huonosti käytettävissä. Tämä koskee sisätilojen lisäksi siis aivan läheisiä puistoja ja jopa urheilukenttiä, joiden toiminnallisuus on vähäistä. Korkeakoulutus ja ennakkoluuloton yhteistyö puuttuu paljolti Vantaalta. Paras kehittymismahdollisuus löytyy maksullisista harrasteista ja yrityksissä toimimisesta.

Vantaalla on sinänsä liikaa huonotuloisia, mutta ei varsinaisesti maahanmuuttajia. Huonotuloisuuskaan ei varsinaisesti haittaa muutoin kuin suuremman luokan kuntadynamiikassa. Alueiden eriytyminen ei ole erityisen suurta, mutta siihen on kiinnitettävä huomiota. Asun Koivukylässä, jossa on paljon maahanmuuttajia, ja se on tällä hetkellä lähinnä ilahduttavaa. Ongelmallista se voisi olla, jos nuoria olisi suhteettoman paljon, ja jos esim. rasismi, köyhyys ja vastakkainasettelut kasvaisivat paljon.

Maahanmuuttajia on hyvä olla tasaisesti, mutta toisaalta heidän tarve yhdessäoloonkin on huomioitava. Kaikkialle Suomeen siroitteleminen aivan tasaisesti ei ole myöskään täysin perusteltua, koska ihmisten keskittyminen joillekin alueille on monella tavalla parempikin asia.

Perinteisestä ympäristönsuojelusta ei saa joustaa. Sen sijaan mm. jonkinlaiset energiatavoitteet voidaan jättää hetkeksi huomioitta, jos esim. sen voidaan investoida entistä ympäristöystävällisempään yhteiskuntaan. Viihtyisä ympäristö tuottaa myös paljon hyvää, ja sen palauttaminen on hankalaa. Toisaalta huonossa taloudellisessa tilanteessa, mikä Vantaallakin on, voidaan ja joudutaankin keskittymään säästämiseen ja hyvän tulevaisuuden tekemiseen halvemmalla.

Lapsista ja sivistyksestä on aina hyvä olla huolissaan. Nyt koulunkäyntiavustajien ja kurssien vähentäminen on huolestuttavaa. Opetuksen taso on kuitenkin suhteellisen hyvä. Sitä on kuitenkin koko ajan kehitettävä. Koulukäynnistä ja sivistyksestä ei saa säästää. Sen saa myös tehtyä paljon halvemmalla joiltakin osin. Oppikirjojen ja aineistojen olisi hyvä olla maksuttomia itse koululaitoksellekin.

Fyysisyys ei sinänsä ole aina huono asia, mutta kurinpalautus sen avulla on yleensä huono asia. Se on varsinkin henkisesti raskasta, siis kun oletetaan, että fyysinen haitta jää pieneksi. Uhkaaviin tilanteisiin on omia ohjeitaan, mutta niissäkään ei tarvita pelottavaa väkivaltaa.

Perusarvot

 1. 26. Pidän vapaa-aikaa ja perhettä työuraa tärkeämpänä.

 2. 27. Uskon Jumalaan tai korkeampaan voimaan.

 3. 28. Koulujen joulujuhlissa ja päättäjäisissä pitää saada laulaa uskonnollisia lauluja (Enkeli taivaan, suvivirsi, jne.) ja esittää uskonnollisia kuvaelmia.

Ehdokas

Image

Ehdokkaan kommentit perusarvoihin liittyen

Pidän vapaa-aikaa ja perhettä kuitenkin myös paljolti työnä. Vapaa-aikani nimittäin vietän työläiden ja työmaisten asioiden parissa. Mutta työuran tarkoitus on tehdä vapaa-aika ja perhe-elämä paremmaksi.

En usko korkeampiin voimiin, mutta pidän maailmankaikkeutta ihmeellisenä, ja ajattelen monella tavalla abstraktisti ja hengellisesti, ja erityisesti kiinnitän huomiota hyvyyteen.

Uskonnollisia lauluja tai kuvaelmia saa olla, mutta niiden merkitys ei saa korostua yli muiden. Eli siis muullekin on annettava tilaa. Samoin tunnustuksellisemmat osat niistä on hyvä jättää pois. Muutoksen ei tulisi olla pelottava. Kun Suvivirrestä jättää osan pois, huomataankin, että siinä lauletaan Auringosta. Näin tulisi uskonnon oikeakin tarkoitus esille. Monipuolisuus ja oma harkinta kunniaan ja lasten ulottuville!

Harrastukset

 1. 29. Harrastan liikuntaa

 2. 30. Luen kirjallisuutta

 3. 31. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä

 4. 32. Viihdyn ulkona ravintoloissa ja baareissa

 5. 33. Käyn lavatansseissa

 6. 34. Käyn teatterissa

 7. 35. Käyn oopperassa

 8. 36. Sosiaalinen media on tärkeä osa elämääni.

Ehdokas

Image

Ehdokkaan kommentit harrastuksiin liittyen

Pidän paljon liikunnasta, ja juoksen usein pieniäkin matkoja, koska en osaa olla juoksematta. Pidän erityisesti salibandyn dynaamisesta harkinnasta ja juoksemisen nopeudesta.

Kirjallisuus on tärkeä osa elämääni, vaikka aikaa sille on tuntunut jäävän vähemmän. Luen kuitenkin esim. tiedeuutisia jopa hartaammin ja harrastuksenomaisemmin ja kirjoitan mm. runoja. Opiskelussani tieteellisiä tekstejä kutsutaan kirjallisuudeksi, joten sitä luen paljon.

Tietokone- ja konsolipelejä pelaan harvemmin. Niillä olisi varmasti paljonkin annettavaa, koska olen kiinnostunut erilaisista maailmoista ja simulaatiosta, sekä tietenkin suunnittelemisesta ja nopeastakin vuorovaikutteisesta älykkyydestä.

En erityisemmin käy ulkona ravintoloissa ja baareissa, mutta osaan viihtyä siellä, jos on hyvää seuraa, tai jos löytyy uutta seuraa. Kaipaisin enemmän yhteisiä oleskelumahdollisuuksia, enkä pidä baarikulttuurin monistakaan piirteistä.

Tahtoisin käydä lavatansseissa, koska ne ovat melko mukaviakin. Toisaalta jollakin tapaa vapaampi tanssiminen sopii minulle, mutta paritanssi voittaa kuitenkin monen muun tanssin mielelläni.

Pidän paljon teatterista, mutta siellä käyminen tuntuu hieman hankalalta. Olen hieman kiinnostunut teatterinäyttelemisestä.

Haluaisin käydä oopperassa, eikä tietenkään hinta ole ainoa este. Olen myös hiukan estynyt, ja tahtoisin poikkitaiteellisempaa oopperaa. Kuuntelen kuitenkin hyvin paljon sellaista kokeellista ja progressiivista musiikkia, jossa on paljon oopperan elementtejä.

Harrastankin musiikkia syvällisesti ja todella monipuolisesti.

Sosiaalinen media on tärkeä minulle, koska teen koko ajan jotakin ja tahdon koko ajan uutta. Saan sitä kautta esim. kätevästi tietoa. Läheisten suhteiden kannalta se ei ole kuitenkaan ehkä erityisen tärkeä. Keskustelu on kuitenkin hyvin tärkeä osa elämääni.

Olen hyvin kuvataiteellisesti suuntautunut, myös monipuolisesti animaatioista ja maalaamisesta nettisivuihin ja veistoksiin. Suorastaan harrastan tiedon ja asioiden käsittelyä.

Arkiarvot

 1. 37. Todellisuuden ja elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa.

 2. 38. Holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu itsestään.

 3. 39. Uskon ydinperheeseen.

Ehdokas

Image

Ehdokkaan kommentit arkiarvoihin liittyen

Todellisuudenhallinta voi olla vaikeaa tietotulvassa, mutta toisaalta tietoa on enemmän ja sitä jäsennellään koko ajan. Näin yksittäisillä todellisuusvääristymillä ei ole enää liian suurta merkitystä.

Elämän hallinta on yleisesti kasvanut ajan mittaan ihan jo teknisinkin keinoin, mutta esim. tuloerojen ja syrjäytymisen lisääntyminen vähentävät sitä.

Holhoaminen on hyvä asia, mutta samalla myös vastuuta voitaisiin antaa enemmän. Näin esim. perustulo ja vuorovaikutteisempi demokratia ja niidenkin kautta monenlainen yritteliäisyys voi kasvaa huomattavasti. Epävarmoissa oloissa ja ihmisyyden lukuisia heikkouksia tuntien ei voida heille antaa liikaa vastuuta. Vastuun tulee olla positiivista, eikä liian kilpailullista - joskin jonkin verran.

Uskon kyllä ydinperheeseen, mutta monet muut mallit toimivat yhtä hyvin ja jopa paremmin, eikä ydinperhe aina toimi. Lisäksi esim. isovanhemmat olisi hyvä saada paremmin mukaan. Samoin naapurusto jne. Tulevaisuudessa se voi olla helpompaakin, vaikka suunta on ollut taantuva.