Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012 - Ehdokastyökalu

HS.fi

Helsingin Sanomien vaalikone: Ehdokastyökalu

Vastaukset tallennettu


« Muokkaa vastauksia

Syöttämäsi vastaukset

Kysymykset

1.Vantaa on Suomen suurista kaupungeista velkaisin ja täyttää velkaantumiseen liittyvät kriisikunnan kriteerit. Mihin keinoon pitäisi ensisijaisesti turvautua, jos tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen?
Säästää palveluista
Kiristää verotusta
Ottaa lisää velkaa
Myydä omaisuutta
Hakeutua kuntaliitokseen

Roni Kantola: ...

Pääkaupunkiseudun dynamiikka ei suosi Vantaata, vaikka Vantaalla onkin siinä tärkeä merkitys. Verotuksen kiristäminen ja jonkinasteinen omaisuuden myyminen ja joistakin palveluista säästäminen ja niiden tehostaminen ovat ensisijaisia kuitenkin, jos kuntaliitos ei toimi. Velkaa ei saisi ottaa lisää, eikä peruspalveluista säästää ihmisten kustannuksella. Nykyinen tilanne on kestämätön, ja se tarvitsee pysyvämpää muutosta.

Piraattipuolue ehdottaa metropolihallintoa. Tähän kuuluisi myös lähidemokratia, eli myös paikallisuus ja Vantaan identiteetti säilyisi ja kehittyisi.

2.Vantaa on tehnyt velkaohjelman: kolmessa vuodessa on karsittava menoja 40 miljoonaa. Vantaan kuntaveroprosentti on 19, ja sen korottaminen 20:een tuottaisi noin 40 miljoonan euron lisätulot vuodessa. Mitä mieltä olet väittämästä: Vantaan pitäisi säästöjen sijaan nostaa veroprosenttia?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Kumpaakin on tehtävä. Veroprosentin kasvattaminen tuskin haittaa Vantaan kilpailukykyä. Se on kuitenkin jo lähtökohtaisesti alhaisempi ja velkojen takia veroprosenttia on nostettava. Säästöjä on tehtävä mahdollisimman paljon, ja 40 miljoonaa on vielä mahdollinen, mutta tärkeimmistä toiminnoista ei voi säästää loputtomiin.

3.Kuntauudistustyöryhmä esittää Vantaan liittämistä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Sipoon kanssa metropolialueen suurkunnaksi. Mitä Vantaalle pitäisi tehdä?
Vantaasta, Helsingistä, Espoosta, Kauniaisista ja Sipoosta on tehtävä yksi kaupunki.
Vantaan on saatava alueita pohjoisesta Nurmijärveltä, Tuusulasta ja Keravalta. Vastineeksi Vantaa luovuttaa eteläalueitaan Helsingille.
Vantaan ja Helsingin pitäisi yhdistyä.
Vantaan on säilyttävä itsenäisenä.

Roni Kantola: ...

Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia. Toimintojen voimakkaampaa yhdistämistä on kuitenkin tehtävä. Yhden kaupungin tavoitteeseen kuuluu uudenlaisen lähidemokratian kehittäminen. Tiiviimpi metropolihallinto tarvitaan joka tapauksessa.

4.Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?
Metropolialuetta ei tarvita.
Valta maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä on siirrettävä metropolille. Sille on annettava verotusoikeus.
Metropolialueesta on tehtävä löyhä yhteistyöelin, joka sopii asiat sopimuksilla.

Roni Kantola: ...

Hitaiden ja huonojen päätösten välttämisessä yhteistyöelimet eivät oikein toimi. Metropolihallinnossa tarvitaan kuitenkin uudenlaisia menettelyjä, kuten lähidemokratiaa. Kaupunginosilla tulisi olla edelleen merkitystä, eikä politiikka saisi etääntyä.

5.Vantaa hakee säästöjä palvelujen ulkoistamisesta. Yrityksiltä voi harkita ostettaviksi terveyspalveluita, lasten päivähoitoa, koulujen ateriapalveluita ja lastensuojelun sijoituspaikkoja. Mitä mieltä olet väittämästä: palveluiden ulkoistaminen tehostaa niiden tuottamista ja säästää rahaa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Ulkoistaminen tulee kyseeseen, jos kunta ei jostakin syystä pysty tuottamaan näitä palveluita. Sen kuitenkin pitäisi pystyä. Jotakin joustovaraa ja varsinkin monipuolisuutta on kuitenkin hyvä olla. Yksityistäminen ylipäätään ei ole suoranaisesti hyvä tai huono asia. Sen voittoa tuottava luonne ei kuitenkaan sovi kunnan peruspalveluihin. Joihinkin se sen sijaan sopii melko hyvinkin. S ei kuitenkaan aina tehosta tuottamista ja säästä rahaa, varsinkaan jos lasketaan välilliset vaikutukset kustannuksiksi.

Kuitenkin juurikin rahan säästäminen ei ole toiminut monissakaan tapauksissa. Siksi on siis vastattava, että olen eri mieltä. Syyllinen siis, ennen kuin toisin todistetaan. Säästöt on aina osoitettava ja rakenteet perusteltava. Huono-osaisiin ulkoistaminen ei saisi vaikuttaa kovin syrjivästi.

6.Vantaan terveysasemista Hakunila on yksityisen Attendon ylläpitämä. Asemista ainakin Länsimäkeä, Hakunilaa, Martinlaaksoa, Korsoa ja Koivukylää uhkaa alasajo. Mitä terveysasemille pitäisi tehdä?
Vantaalle riittää kaksi isoa täyden palvelun terveysasemaa. Muiden palveluja voi supistaa.
Nykyiset asemat on säilytettävä, mutta hoitoon pääsyn kriteereitä on tiukennettava.
Terveysasemille on palkattava lisää lääkäreitä ja puheluiden vastaanottajia. Raha on otettava muualta.

Roni Kantola: ...

Vastausvaihtoehdot eivät anna paljon mahdollisuuksia.

Hoitoon pääsyn kriteerejä ei voi oikein tiukentaa.

Vantaalla on nytkin keskittymistä terveysasemissa. Kaksi isoa täyden palvelun terveysasemaa voisikin toimia, varsinkin erikoissairaanhoidon osalta. Asemia ei saisi kuitenkaan ajaa alas. Läheisyys on osa niiden palveluita.

Terveysasioiden kanssa ei voida kuitenkaan pelleillä. Raha on otettava jopa muualta, jos muu ei auta.

7.Terveyskeskusmaksun poistaminen aiheuttaisi Vantaan kaupungille noin yhden miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Mitä mieltä olet väittämästä: terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Terveyskeskusmaksu toisaalta myös vähentää terveyskeskusten turhaa käyttämistä, mutta turhaa käyttöä tuskin on paljon.

Miljoonan euron kustannukset eivät ole suuret siihen verrattuna, mitä terveyskeskusmaksut voivat monille asiakkaille olla. Terveys on asia, jossa kaikkien olisi hyvä olla suhteellisen samalla viivalla. Maksut voisivat siis olla entistä pienemmät tai ainakin toistuessaan ilmaiset. Pienien maksujen kanssa pelaaminen voi kuitenkin olla jopa kalliimpaa kuin maksuttomuus. Asiaa on tutkittava, mutta kannatan kuitenkin edullisuutta ja jopa maksuttomuutta.

8.Kouluista vastaavan Vantaan sivistystoimen on säästettävä neljässä vuodessa 10 miljoonaa euroa. Mitä mieltä olet väittämästä: kouluista ei saa säästää, säästöt on otettava muualta.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Koulutuksessa on niin sosiaalinen kuin ekonominenkin tulevaisuus. Kouluista voidaan säästää monista asioista, kuten ottamalla käyttöön avointa tietoa ja kenties lisäämällä itseopiskelua. Koulutuksen taso ja lasten hyvinvointi ei saa kuitenkaan kärsiä. Koulutuksen monipuolisuuskin on tärkeä asia. Koulumatkat varsinkaan alakouluissa eivät saa kasvaa liian suuriksi.

9.Vantaa maksaa runsaan 200 euron kotihoidon lisää eli Vantaa-lisää alle kaksivuotiaista. Mitä kotihoidon lisälle pitäisi tehdä?
Nostaa nykyisestä.
Säilyttää nykyisellään.
Lakkauttaa kokonaan.

Roni Kantola: ...

Kotihoidonlisää ei ole ehkä nyt varaa nostaa. Sitä voidaan jopa vähentää, mutta ei lakkauttaa kokonaan. Kotihoidon valitseminen kunnallisen päivähoidon sijasta on hyvä asia. Toisaalta kotihoidon tuki tulee Kelalta, ja se itsessään saattaa olla jo melko riittävä. Vanhemman on kuitenkin oltava kotona. Hoitovapaan aika on korvattu rahallisesti muissa pääkaupunkiseudun kunnissa, eikä sitä voi senkään takia lakkauttaa. Päivähoito on myös kotihoidon lisää kalliimpaa. Lapsiperheiden houkutteleminen Vantaalle on edelleen hyvä asia, vaikka Vantaalla onkin pienempi hyvätuloisten veropohja. Lapsiperheiden muuttaminen muualta Vantaalle sopivaan ympäristöön on kuitenkin hyvä asia.

10.Koulujen luomuruokaan ei tahdo liietä rahaa Vantaalla. Ulkomaisen jauhelihan käyttö on tuohduttanut vanhempia. Mitä mieltä olet väittämästä: luomuruokaan ja kasvisvaihtoehtoihin on saatava lisää rahaa, jonka voi ottaa muualta.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Kasvisruoka voi olla myös halvempaa. Sitä voidaan lisätä jopa lihansyönnin kustannuksella. Tärkeintä on, että ruoka on terveellistä. Monipuolisuuden vuoksi voidaan kuitenkin ottaa myös lihaa ruokavalikoimaan, vaikka se onkin arveluttavaa. Ruoan monipuolisuus ei tarkoita kuitenkaan välttämättä päivittäisten vaihtoehtojen lisäämistä. Eettiseen, ekologiseen ja terveellisempään ruokaan voidaan siis siirtyä lisäämällä vaihtoehtojen kokonaismäärää pitkällä aikavälillä.

Luomu ei ole aina ekologisin vaihtoehto. Eettisesti ja ekologisesti tuotettuun ruokaan on kuitenkin vähitellen siirryttävä. Lisäksi lähiruokaa on hyvä suosia. Jos liha on ulkomaista, sen tuotantotavan tulisi olla hyvä.

11.Vantaa on aikeissa karsia rakentamistaan lähes puoleen viime vuosista eli 90 miljoonaan euroon vuodessa. Mihin rakennusrahat tulisi mieluiten käyttää (valitse yksi vaihtoehto)?
Marja-Vantaan uuden kaupunginosan on oltava etusijalla, koska se houkuttaa uusia veronmaksajia.
Vanhojen keskustojen kunnostaminen on tärkeintä, jotta koko Vantaa säilyy vetovoimaisena.
Suuret liikenneinvestoinnit, kehärata, Kehä III ja pikaraitiotiet, hyödyttävät eniten asukkaita ja yrittäjiä.
On keskityttävä vain välttämättömiin peruskorjauksiin ja esimerkiksi homekoulujen korjaamiseen.

Roni Kantola: ...

Veronmaksajien houkuttaminen toimii jo yksityisellä tasolla. Kunnan tehtävänä on rakentaa monipuolisesti ja tukea myös halvempia vuokra-asuntoja. Polarisoituneeseen veronmaksajien houkuttelemiseen ei voida kuitenkaan ryhtyä. Uusien alueiden rakentaminen tulevaisuuden kaupungiksi on kuitenkin tärkeää.

Homekoulut ja välttämättömät peruskorjaukset ovat etusijalla. Terveys on niin tärkeä asia.

Vanhojen keskustojen kunnostaminen on tärkeää välttämättömien peruskorjausten muodossa. Muutoin voidaan ottaa käyttöön joukkovoima. Ihmiset ovat halukkaita kohentamaan ympäristöään.

Suuret liikenneinvestoinnit voisivat olla laman aikana kannattavia, koska työn tekeminen on halvempaa. Ne eivät kuitenkaan hyödytä asukkaita suoraan, ja jos ne maksavat itsensä takaisin, siihen kuluu aikaa.

Energiatehokkuuteen on kiinnitettävä huomio rakentamisessa koko ajan.

12.Vantaalle valmistui viime vuonna yli 2 100 uutta asuntoa, joista vuokra-asuntojen osuus oli noin kolmannes eli 784. Mitä mieltä olet vuokra-asuntojen määrästä Vantaalla?
Kaupungin pitää tukea nykyistä enemmän vuokra-asuntojen rakentamista.
Vuokra-asuntoja rakennetaan nyt sopivasti.
Kaupungin pitäisi kaavoittaa nykyistä vähemmän vuokra-asuntoja.

Roni Kantola: ...

Vuokra-asuntoja tarvitaan lisää ja asuntojen hinnat ovat nousseet liikaa. Metropolihallito toisi tähän helpotusta. Samoin kerrostaloasumista on tuettava enemmän, että tilaa riittää muullekin ja palvelut pysyisivät parempina.

13.Vantaalla on työpaikkoja enemmän kuin työikäisiä. Silti Vantaan työttömyysprosentti on pääkaupunkiseudun korkein. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Vantaan tulee keskittyä hankkimaan suorittavan tason työpaikkoja?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Suorittavan tason työpaikkojen keinotekoinen luonti ei ole aina hyvä asia. Niitä voidaan kuitenkin yrittää hankkia.

Työn tekemistä tulee helpottaa perustulon (ei Vantaalta) avulla ja siten, että lyhytaikaiset ja muutenkin kaikki työ olisi kannattavampaa.

14.Vantaa haluaa vähentää syrjäytyneisyyttä ja poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden. Miten kaupungin tulisi toimia?
Asunnottomille tulee rakentaa asuntoloita ja tukiasuntoja, mutta erikseen asuinalueista.
Asunnottomien on hyvä asua muiden ihmisten naapurissa.
Kaupungin ei pidä rakentaa asuntoloita.

Roni Kantola: ...

Asunnottomien asuinalueita ei tulisi muodostaa, vaan heidän on hyvä asua muiden ihmisten naapurissa.

Voisi olla, että asuntoloita ei tarvitsisi edes rakentaa. Tyhjää tilaa on monessa paikassa, vaikkei ehkä suoraan käytettävissä.

Tutkimusten mukaan muuttaminen huonotuloisten alueelta vähemmän huonotuloisten alueelle voi lisätä hyvinvointia, vaikkei henkilön tulot kasvaisikaan (mm. "Neighborhood Effects on the Long-Term Well-Being of Low-Income Adults" - Science 337(6101): 1505-1510). Asunnottomien vaikutukset naapurustoon eivät ole erityisen huonoja.

15.Vantaa on aikeissa karsia vanhusten ja vammaisten palveluista. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: vanhuksia tulee siirtää kotiin laitospaikoilta ja palvelutalot tulee antaa yksityisten hoidettaviksi, jos se säästää rahaa?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Vanhusten hoitaminen monenlaisissa kotimaisemmissa paikoissa tulisi sekä halvemmaksi että mukavammaksi vanhuksille. Palvelutaloista voidaankin siirtyä toisenlaisiin palvelukokonaisuuksiin. Toimintaa voidaan tehostaa ja yksityisiä palveluita voidaan ostaa tuetun kunnallisen palveluasumisen lisäksi. Palvelutaloja on myös nyt yksityisiä paljon, ja vaikka niissä olisikin ongelmia, ne ovat hyväkin vaihtoehto. Ongelmana on tietenkin niiden tuottavuusvaatimukset ja esim. henkilöstön vaihtuvuus, josta tosin voidaan määrätä sakkoja.

Viimeistenkin ympärivuorokautisten palvelutalojen toiminnan ulkoistaminen ja vaihtoehtoisesti vain kotiin siirtäminen ilman lisätoimia ei kuitenkaan kannata.

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

16.Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Joissakin tapauksissa yksityistäminen voi parantaa asioita. Palveluiden laatu ja hinta ei saa kuitenkaan huonontua. Lisäksi yksityisen tulee olla halvempi kuin julkisen. Tässä onkin jo sen verran tiukat kriteerit, että niistä ei aina suoriuduta.

17.Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Leikkaamisen tulee olla lähinnä tehostamista. Tärkeimmät palvelut eivat saa kuitenkaan kärsiä paljon.

18.Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Tuloerot ovat hyväksyttäviä ja kannustettavia, ja ne voivat perustua ahkeruuteen ja muuhun vastaavaan, mutta useinkaan eivät perustu. Tuloerot eivät vain vähennä yksilöiden välistä epäoikeudenmukaisuutta suoraan, vaan lisäävät eriytymistä monella yhteiskunnallisella tasolla.

19.Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Nykyisen kaltaisia kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia voitaisiin jopa kasvattaa vähentämällä byrokratiaa, tehostamalla toimintaa, lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia ja muin keinoin.

Lisäksi ne eivät ole nytkään liian raskaita. Vantaan tapauksessa kaupunkien välinen kilpailu on ollut haitallista. Kansainvälinen kilpailu voi muuttaa tilannetta tulevaisuudessa, mutta myös muuta kehitystä tapahtuu, eikä palveluista ja etuuksista tarvitse välttämättä tinkiä.

20.Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

En tiedä, mitä näillä perinteisillä suomalaisilla arvoilla tarkoitetaan. Ne tuskin ovat suoranaisesti hyviä arvoja, koska ovat perinteisiä ja muuttumattomia, tilanteisiin sopimattomia. Perinteisiä suomalaisia arvoja on hyvä vaalia silloin, kun ne ovat hyviä.

21.Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Pitäisikö homo- ja lesboparien saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Homo- ja lesboparit sopivat adoptioon yhtä lailla kuin muutkin. Tärkeintä on lapsen etu, ja adoptoitavat tarvitsevat hyvää kotia.

22.Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Vantaan keskustasta en tiedä, mutta kyllä, mikäs siinä. Siitä voi olla hyötyä.

23.Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Kouluissa voitaisiin antaa lapsille enemmän vapauksia ja siten vastuutakin. Kasvaminen yhteiskuntaan ja varsinkin tietoyhteiskuntaan vaatii omatoimisuutta ja avoimuutta. Auktoriteettiuskoisuus on vaarallisimpia asioita maailmassa. Nykylapset toki tarvitsevat ehkä enemmän jonkinlaisia rajoja, mutta niiden muodostamisessa lapsen oma panos on tärkeä. Yhdessä tekemisen arvostaminen on tärkeimpiä rajoja. Lapsilta voidaan myös jopa vaatia enemmän siten, että heitä ei aliarvioida. Perinteinen tiukka kuri ei tehoa, vaan lisää raadollisempaa kapinahenkeä.

24.Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Talouskasvu ei sellaisenaan ole tärkein asia. Jos talouskasvu on välttämätöntä suoraan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille, niin sitten kyllä. Talouskasvun sijaan tulisikin katsoa esim. hyvinvoinnin ja kestävyyden kasvua.

Kaupungissa talous voi mennä kuitenkin ympäristöasioiden edelle, jos kyseessä on esim. vain tavallinen metsä, jota ei tarvita virkistykseen ja joka tietenkään ei ole suojelun piirissä. "Halpa" saastuttaminen ei saisi koskaan mennä ympäristön edelle.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa voidaan joustaa hieman, jos sillä esim. saadaan resursseja myöhempään ilmastonmuutoksen torjumiseen vaikkapa pysyvin rakennemuutoksin.

25.Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Roni Kantola: ...

Aina ympäristölle haitallisuudesta ei voida luopua. Ihan jo koko ihmiskunta on ympäristölle haitallinen. Lisäksi hankkeiden vaikutukset ympäristöön voi olla vaikea tutkia.

Arviointi pitää kuitenkin tehdä aina jollakin tasolla. Kestävään kehitykseen on hyvä panostaa myös talouden kannalta.