Roni Kantola

Roni Kantola

Roni Kantola
Olen piraattien ehdokkaana Vantaan kaupunginvaltuustoon.
Olen 30-vuotias ympäristöekologian opiskelija Helsingin yliopistossa. Kaupunkiakatemia on yksi sivuaineistani. Yksinkertaistetusti sanottuna olen edistyksellinen. Vapaus ja kehitys yhdistettynä ihmisten ja luonnon hyvinvointiin ovat tärkeimpiä arvojani. Voisin sanoa olevani sosiaalilibertaarivihreä piraatti. Tietynlaisesta vasemmistolaisuudesta huolimatta kannatan parempaa kilpailuttamista ja taloudellisen toiminnan monipuolisempaa mahdollistamista, eikä vasemmisto–oikeisto-jaottelu oikein piraatteihin sovikaan. Tärkeintä on, että tavoitteet saavutetaan. Tehokkuus on tärkeää ja antaa tilaa pehmeämmille tavoitteille. Tieteen ja ajattelun lisäksi olen puuhaillut monenlaisen taiteen parissa. Valmistuin ylioppilaaksi Helsingin kuvataidelukiosta vuonna 2006, harrastan kirjoittamista, musiikkia ja monenlaista suunnittelua. Haluaisin lisätä erityisesti paikkatietopohjaista vuorovaikutteisuutta, suorempaa demokratiaa ja moninaisempaa vaikuttamista lähiympäristöön. Tulevaisuus haltuun!

Olen ollut Piraattipuolueen kuntavaaliehdokkaana vuonna 2012, jolloin sain 180 ääntä, sekä eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2015, jolloin sain 500 ääntä. Olen ollut myös HYY:n vaaleissa ehdokkaana. Lisäksi olen toiminut Uudenmaan piraattien hallituksessa.
Yhteystietoni tykkää tai lisää kaveriksi


Muuta
 • Piraattipuolueen kuntavaalisivut
 • Uudenmaan Piraatit
 • Vaalikonevastauksiani Kuntavaalit 2017 HS & IS
  Yle
  Vantaan Sanomat
  Eläinpoliittinen vaalikone


  Kuntavaalit 2012 Yle
  Helsingin Sanomat
  MTV3
  Vantaan Sanomat
  Eläinpoliittinen vaalikone

  Eduskuntavaalit 2015 Yle

  by Roni Kantola Avainsanat: kaikkeus :: Roni Kantolan kotisivut :: Piraattipuolue :: Uudenmaan piraatit :: ehdokkaat :: Roni Kantola :: vaalit :: Uudenmaan vaalipiiri :: kuntavaalit :: kunnallisvaalit :: kaupunginvaltuusto :: Vantaa :: Uusimaa :: Koivukylä

  Piraattipuolueen vaaliohjelmat
  Koko maa | Vantaa

  Kiitos äänistä, niitä tulikin allekirjoittaneelle nyt rutkasti enemmän, 298. Vertausluku kolminkertaistui Vantaalla. Jyväskylään ja Helsinkiin saimme valtuutetut, Espooseen varataltuutettu.  Roni Kantola. Tulevaisuus toimimaan! Olen asettumassa ehdolle eduskuntavaaleissa, ehkä myös maakuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

  Kuntavaaliesitteeni 2017


  Esittelyni Piraattipuolueen sivuilla

  Vastaukseni Helsingin Sanomien vaalikoneeseen
  Vastaukseni HS:n ja IS:n vaalikoneisiin (pdf)
  Vastaukseni Ylen vaalikoneeseen
  Vastaukseni Vantaan Sanomien vaalikoneeseen (täytyy hakea erikseen)
  Vastaukseni Eläinpoliittinen vaalikoneeseen

  Piraattipuolueen kuntavaaliohjelma 2017
  Uudenmaan piraattien vaaliohjelma 2017


  Yhteenveto kuntavaaliteemoistani 2017


  Reiluus

  Avoimuus ja läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus, yksityisyys, vapaus ja demokratia ovat Piraattipuolueen ydinarvoja. Vantaalla on parantamisen varaa. Ihmisillä tulee olla tietoa asioista ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tulevan maakuntahallinnon tulisi vähentää haitallista kuntien välistä kilpailua. Erilaisia tapoja toimia ei tule lähtökohtaisesti estää, esimerkiksi ulkonäöltään vapaampi rakentaminen on tärkeää.

  Saavutettavuus ja älykäs kaupunki

  Osallistuminen ja uudet suoremman demokratian keinot

  Osallistumisen yhteydessä puhutaan osallistamisesta, mutta usein kyseessä on lä-hinnä satunnaiset kansalaisten kuuntelut. Suorempaa demokratiaa tulee kuitenkin yrittää saada uudenlaisilla ja pysyvämmillä keinoilla. Jokaisella tulisi olla oikeus vaikuttaa lähiympäristöönsä. Ehdottaisin monipuolista joukkoistamiseen, paikka-tietoon, tunnistautumiseen ja anonyymiyden yhdistämiseen perustuvaa alustaa, työkalua, jota voi käyttää äänestyksiin ja delegatiiviseen demokratiaan, spon-taaneihin tapahtumiin, tilojen ja resurssien joustavaan jakamiseen, ympäristön vioista ja ihanuuksista ilmoittamiseen, ryhmärakentamiseen, joukkorahoittamiseen, sekä monisuuntaisena työpörssinä. Yhteinen ja yksityisempikin tekeminen ja toimeliaisuus kuuluu kaikille!

  Paikkaan liittyvä saavutettavuus

  Julkista liikennettä tulisi kehittää ja sen olisi hyvä olla maksutonta. Vantaata tulee kehittää monikeskuksisena. Yhdyskuntarakenteen hajautumista tulee estää. Tiivis ja korkeampi rakentaminen tulee toisaalta tehdä niin, että on helppo kävellä ja löytää paikasta toiseen. Täydennysrakentaminen voi olla rohkeaa ja pienissäkin spoteissa. Tiet halkovat liikaa alueita. Pysäköintipaikkoja voidaan ottaa parempaan käyttöön. Myös autonomisten kulkuneuvojen myötä autoja tarvitaan vähemmän. Uudenlaisia tapoja liikkua tulee edistää. Lähipalveluita on moninaistettava ja taattava.

  Järki ja kehitys

  Sosiaalinen kestävyys

  Peruspalveluista ei saa säästää, ei koulunkäyntiavustajista, perhepalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kokopäivähoito-oikeudesta. Toisaalta uusia menetelmiä ja joustavuutta on otettava käyttöön. Jos kilpailutetaan, se on tehtävä huolella ja hyvin kriteerein. Ihmisten hyvinvointi pitää asioita kunnossa. Tiedon, oppimateriaalin, koulutuksen kulttuurin tulee olla vapaasti saatavilla. Jokaista elämän osa-aluetta koskevan tehokkuuden kautta voidaan saavuttaa pehmeämpiä tavoitteita.

  Taloudellinen kestävyys

  Vantaalla on suuri velkataakka. Rahankäytössä tulee olla enemmän järkeä. Säästää voi lisäämällä energiatehokkuutta, vähentämällä byrokratiaa ja palkkioita. Maksuton joukkoliikenne tosin auttaisi taloudellisesti. Joustavan markkinatalouden lisääminen silloin kun on tarvetta. Sähköistäminen, virtuaalisuus, avoimet tietojärjestelmät.

  Ympäristöllinen kestävyys

  Kaupunkimetsät, virkistykselliset ja muut arvokkaat kohteet tulee säilyttää. Tähänkin voi auttaa tiivis rakentaminen. Ekotehokkuus ja eettisyys eläintenkin oikeuksien kannalta on huomioitava päätöksissä. Viherkatot ja uusiutuva energia käyttöön. Kaukolämmön kivihiilipohjaisuudesta eroon, eikä bio- tai jätevoima ole kestävää.

  Sain vuoden 2012 kuntavaaleissa 180 ääntä, kiitos! Nostetaan Piraattipuolue valtuustoihin

  Yhteenveto kuntavaaliteemoistani 2012

  Vuorovaikutteinen, vapaa,

  velaton ja vihreä Vantaa

  Älykäs kaupunki

  Kaupunki ei tietenkään ole älykäs ilman ihmistä. Siispä ihmiset on otettava toimintaan paremmin mukaan. Älykäs kaupunki on tehokas ja moninainen. Kannatan ihmisten vapaata liikkumista ja ympäristön radikaalia muuttamista sosiaalisemmaksi. Tähän kuuluu uusia innovaatioita, joita on kehitettävä ja otettava käyttöön. Yhteisten asioiden hoitamiseen on jo nyt parempia keinoja kuin koskaan ennen. Monissa asioissa voitaisiin säästää ottamalla joukkojen voima ja joustava optimointi käyttöön. Kaupungin lukuisat pienet virheet voitaisiin korjata ja hyviä ideoita tukea yhteispelillä helppokäyttöisten sovellusten kautta. Kilpailua, avoimuutta ja lähidemokratiaa tulisi lisää epämääräisemmän yhteisen hyvän lisäksi. Vuorovaikutteisempi kaupunki tukee kaikkia muita tavoitteita. Lue lisää

  Ympäristö

  Energian säästäminen tuo miljoonien eurojen säästöt vuosittain. Energiatehokas rakentaminen ja tapojen muuttaminen ovat tärkeitä, vaikka investoinnit olisivat säästöä suuremmat pienellä aikavälillä. Vantaa voi vaikuttaa omien toimien energiatehokkuuteen paremmin kuin asukkaisiin. Ekologisuus on tietenkin muutakin kuin energian säästämistä. Joukkoliikenteen suunnittelu on tärkeää. Ympäristö on pidettävä viihtyisänä, moninaisena ja toimivana. Luontoa voidaan säilyttää paremmin, jos rakentaminen on paikoin tiiviimpää. Tärkeää on kuitenkin saavutettavuus. Etenkin lasten kohdalla, mutta muutenkin tiettyjä virkistäviä paikkoja on hyvä olla suhteellisen lähellä. Niin moninaista on vihreys. Lue lisää

  Ihmiset

  Sosiaalipalveluista ei voida koskaan säästää paljon, koska se näkyy niin monessa asiassa. Tehokkuutta voidaan sen sijaan parantaa, ja ihmisten aktiivisuutta ja asemaa muuttaa monin eri keinoin. Perustoimeentulo ja erityistarpeet on turvattava. Etenkin lapset ja vanhukset ovat herkkiä, mutta kaikkialla on oltava tarkkana oikeudenmukaisuudessa. Tärkeämpää kuin vaikkapa palkan pieni notkahdus ovat peruspalvelut. Perustulo parantaisi yrittäjänkin asemaa. Lue lisää

  Säästäminen

  Hyvin monesta asiasta voitaisiin säästää. Investoiminen tulevaisuuteen ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen ovat kuitenkin tärkeämpiä. Lähestyn asiaa prioritaristiselta kannalta. Se muistuttaa utilitarismia, mutta huomio keskittyy huono-osaisimpiin ihmisiin. Kärsimyksen poistaminen on siis tärkeämpää kuin yhteisön kokonaishyvinvointi. Se, että joillakin menee paremmin kuin toisilla ei sinänsä ole huono asia, vaan esim. hyvällä aluesuunnittelulla nämä ihmiset antavat iloa muille.